Sekretær – samt vikar

Pædagog

Pædagogmedhjælper i børnehaven

Pædagogmedhjælper i SFO

Pædagog

Frivillig

Lærer

Pædagogmedhjælper, børnehuset

Pædagog SFO medarbejder

Pædagog

Lærer

pædagogmedhjælper

Lærer

Lærer

Lærer

Vikar i børnehuset og SFO

Vikar i børnehuset og SFO

Pedel

Pædagog i skolen

frivillig

pædagog

Pædagog i Børnehuset

Pædagog i Børnehaven

Støttepædagog i skolen

Pædagog i Børnehuset

Vikar + idræt i skolen

pedel

Vikar

Leder Klitmøller Friskole og Børnehus

Køkkenmedarbejder

Rengøring

Pædagogmedhjælper

Lærer

Pædagog i skolen

Lærerstuderende – vikar

Rengøring og køkkenmedhjælper

SFO-medarbejder

Vikar i Børnehuset

Pædagogmedhjælper SFO

Støtte i skolen

Vikar i Børnehuset

Pædagogmedhjælper i Børnehuset

Vikar i Børnehuset

Vikar i skolen og børnehuset, lærerstuderende

Pædagogmedhjælper i Børnehuset

Pædagogisk assistent, vikar i børnehuset

Vikar i børnehuset

Vikar i SFO og børnehuset

Vikar i sfo

Vikar i SFO