Sekretær – samt vikar

Pædagogmedhjælper

Pædagog

Pædagogmedhjælper i SFO og børnehave

Pædagogmedhjælper i SFO

Leder børnehaven & skole

Pædagog

Frivillig

Frivillig  

Lærer

Lærerstuderende. Vikar

Pædagog SFO medarbejder og børnehaveklassemedarbejder

Pædagog

Lærer

Pædagogmedhjælper (på orlov indtil januar)

pædagogmedhjælper

Lærer

Lærer

Frivillig

Lærer

Souschef

Lærer

Vikar for Signe i vuggestuen

Vikar i børnehaven

Pedel

Pædagog i skolen og sfo

Vikar i børnehave og SFO

Vikar i børnehave og SFO

frivillig

Virksomhedspraktikant i skolen

Lærervikar

Lærervikar